Prázdninové dětské sportovní kempy 2021

Plavecký oddíl pořádá dětský sportovní kemp

Termíny prázdniny 2021:

1.   12. - 16. 7.  2021

2.     2. - 6.8. 2021

3.   23. - 27. 8.  2021


MÍSTO KONÁNÍ: Přerov, plavecký areál


VĚK DĚTÍ: ročník narození 2016 - 2011 
(popř. domluva)

 

PROGRAM:

7:15 – 8:00         sraz ve vestibulu bazénu

8:30 – 8:45         rozcvička

9:00 – 10:00       výuka plavání, zdokonalování plavání

10:30 – 12:00     svačina, hry, soutěže

12:10 – 12:30     oběd

12:40 – 13:15     hry, kreslení, hraní si

13:30 – 14:30     hry ve vodě, zdokonalování plaveckých dovedností

15:00 – 15:30     ukončení dne, rozchod

časy jsou orientační


CENA: 2 400,-Kč, v ceně: pronájem bazénu (případně i jiných sportovišť), plavecké pomůcky, (sportovní pomůcky), trenéři a cvičitelé plavání + pedagogický dohled i mimo plavání, pronájem tělocvičny, oběd, pomůcky na volný čas mimo plavání (papír, tužky, pastelky,hry, balony…).


S SEBOU: plavky, osušku, plastovou láhev, svačinku, přezůvky, nejlepší oblečení-tepláky. A hlavně DOBROU NÁLADU.

  
Zálohu na kemp 500.-Kč pošlete na účet 5903222379/0800. Pokud by se akce nemohla z epidemických nebo vládou nařízených důvodů uskutečnit, zálohu vrátíme.
K platbě prosíme, připište jméno a číslo kempu a zároveň na náš email info@plavaniprerov.cz pošlete přihlášku s vyplněnými údaji. 
Věříme se, že se kempy uskuteční a že bude zase "normálně" :-).

Informace a dotazy na telefonním čísle 732 418 423.

Informace pro rodiče k nadcházejícímu kempu: 
Dle nařízení vlády, která vydala informace k letním táborům, nespadáme pod tzv. letní tábory, jsme příměstský kemp, tím se pro nás nevztahují pravidla o testování a nutnosti test vyžadovat. Nemůžeme tedy jej vyžadovat ani po vás, po dětech. Přesto bychom byli rádi, kdyby, v rámci udržení zdraví dětí, i možnosti konat tento kemp, jste nechali děti otestovat antigenním testem, případně samotestem doma, ne starší 48.hodin. Nechceme "prudit", nicméně bychom byli rádi, kdyby vše proběhlo v pořádku, a všichni v pátek odpoledne byli v pořádku. Cvičitelky plavání jsou také otestovány a budou i v pondělí ráno ještě před nástupem vašich dětí. Dále prosíme, zdali můžete dát dětem s sebou i roušku (případně náhradní), budeme se pohybovat i mimo plavecký bazén, tak ať jen máme pro případ, že by někdo další vyžadoval.
Vše bude probíhat za zvýšené hygienické ochrany, bude k dispozici desinfekce všude tam, kde se děti budou pohybovat a všechno bude řádně a pořádně desinfikováno. Věříme, že se kemp vyvede ke spokojenosti dětí i vás rodičů a bude vše v pořádku. 

Doplatek zbytku peněz bude ráno při prezentaci přihlášených dětí, jak je budete přivádět a to hotově. Bude to doplatek 1900,-Kč na dítě. Na celou celou částku 2400,-Kč vám vystavíme doklad. 

Ještě prosíme, vašemu dítěti dva ručníky a obutí něco jako ve stylu crosc, aby se děti mohly pohybovat po bazénu a celém okolí plaveckého areálu bez toho, aby se složitě obouvaly. Je to jen doporučení :-). 

Těšíme se na setkání s vámi a věříme, že jak vaše děti, tak i vy, rodiče, budete spokojeni. Pevné zdraví a dobrou mysl :-). Snad už bude zase dobře a bez větších omezení.  


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PŘIHLÁŠKA

termín
…………………………………


jméno a příjmení………………………………………………………………………………………………..

datum narození……………………………

adresa  a kontaktní telefon………………………………………………………………………...........

jméno zákonného zástupce………………………………………………………………………………..

 

V Přerově……………………………..                                     podpis…………………………………