PRÁZDNINOVÉ DĚTSKÉ SPORTOVNÍ KEMPY 2021

09. 03. 2021

Prázdninové dětské sportovní kempy 2021

Plavecký oddíl pořádá dětský sportovní kemp

Termíny prázdniny 2021:

1.   12. - 16. 7.  2021

2.     2. - 6.8. 2021

3.   23. - 27. 8.  2021

 

MÍSTO KONÁNÍ: Přerov, plavecký areál

 

VĚK DĚTÍ: ročník narození 2016 - 2011 
(popř. domluva)

 

PROGRAM:

7:15 – 8:00         sraz ve vestibulu bazénu

8:30 – 8:45         rozcvička

9:00 – 10:00       výuka plavání, zdokonalování plavání

10:30 – 12:00     svačina, hry, soutěže

12:10 – 12:30     oběd

12:40 – 13:15     hry, kreslení, hraní si

13:30 – 14:30     hry ve vodě, zdokonalování plaveckých dovedností

15:30 – 15:45     ukončení dne, rozchod

časy jsou orientační

 

CENA: 2 400,-Kč, v ceně: pronájem bazénu (případně i jiných sportovišť), plavecké pomůcky, (sportovní pomůcky), trenéři a cvičitelé plavání + pedagogický dohled i mimo plavání, pronájem tělocvičny, oběd, pomůcky na volný čas mimo plavání (papír, tužky, pastelky,hry, balony…).

 

S SEBOU: plavky, osušku, plastovou láhev, svačinku, přezůvky, nejlepší oblečení-tepláky. A hlavně DOBROU NÁLADU.

  
Zálohu na kemp 500.-Kč pošlete na účet 5903222379/0800. Pokud by se akce nemohla z epidemických nebo vládou nařízených důvodů uskutečnit, zálohu vrátíme.
K platbě prosíme, připište jméno a číslo kempu a zároveň na náš email info@plavaniprerov.cz pošlete přihlášku s vyplněnými údaji. 
Věříme se, že se kempy uskuteční a že bude zase "normálně" :-).

Informace a dotazy na telefonním čísle 732 418 423.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PŘIHLÁŠKA

termín
…………………………………


jméno a příjmení………………………………………………………………………………………………..

datum narození……………………………

adresa  a kontaktní telefon………………………………………………………………………...........

jméno zákonného zástupce………………………………………………………………………………..

 

V Přerově……………………………..                                     podpis…………………………………


Modul: Aktuality